نیمرو درست کردن

7- چند تا فحش میدن 

8- دنبال کبریت میگردن 

9- با فندک اجاق گاز رو روشن میکنن و بوی سرکه همراه دود آشپزخونه رو بر میداره 

10- ماهیتابه رو میشورن (بگو چرا روغنش بوی ترشی می داد!) 

11- ماهیتابه رو روی اجاق گاز میذارن و توش روغن واقعی میریزن 

12- تخم مرغی که از روی کابینت سر خورده و کف آشپزخونه پهن شده رو با دستمال پاک میکنن

13- چند تا فحش میدن و لباس میپوشن

14- میرن سراغ بقالی سر کوچه و 20 تا تخم مرغ میخرن و برمیگردن

15- تلویزیون رو روشن میکنن و صداش رو بلند میکنن

16- روغن سوخته رو میریزن توی سطل و دوباره روغن توی ماهیتابه میریزن

17- تخم مرغها رو میشکنن و توی ماهیتابه میریزن

18- دنبال نمکدون میگردن

19- نمکدون خالی رو پیدا میکنن و چند تا فحش میدن

20- دنبال کیسه ی نمک میگردن و بلاخره پیداش میکن 

21- نمکدون رو پر از نمک میکنن

22- صدای گزارشگر فوتبال رو میشنون و میدون جلوی تلویزیون

23- نمکدون رو روی میز میذارن و محو تماشای فوتبال میشن

24- بوی سوختگی رو استشمام میکنن و میدون توی آشپزخونه

25- چند تا فحش میدن و تخم مرغهای سوخته رو توی سطل میریزن 

26- توی ماهیتابه روغن و تخم مرغ میریزن

27- با چنگال فلزی تخم مرغها رو هم میزنن 

28- صدای گــــــــــل رو از گزارشگر فوتبال میشنون و میدون جلوی تلویزیون 

29- سریع برمیگردن توی آشپزخونه 

30- تخم مرغهایی که با ذرات تفلون کنده شده توسط چنگال مخلوط شده رو توی سطل میریزن 

31- ماهیتابه رو میندازن توی سینک 

32- دنبال ظرفهای مسی میگردن 

33- قابلمهء مسی رو روی اجاق گاز میذارن و توش روغن و تخم مرغ میریزن 

34- چند دقیقه به تخم مرغها زل میزنن 

35- یاد نمک میفتن و میرن نمکدون رو از کنار تلویزیون برمیدارن 

36- چند ثانیه فوتبال تماشا میکنن 

37- یاد غذا میفتن و میدون توی آشپزخونه 

38- روی باقیمانده ی تخم مرغی که کف آشپزخونه پهن شده بود لیز میخورن 

39- چند تا فحش میدن و بلند میشن 

40- نمکدون شکسته رو توی سطل میندازن 

41- قابلمه رو برمیدارن و بلافاصله ولش میکنن

42- چند تا فحش میدن و انگشتهاشون که سوخته رو زیر آب میگیرن 

43- با یه پارچه ی تنظیف قابلمه رو برمیدارن 

44- پارچه رو که توسط شعله آتیش گرفته زیر پاشون خاموش میکنن 

45- نیمروی آماده رو جلوی تلویزیون میخورن

/ 0 نظر / 5 بازدید