اگه پسرا با جنبه بودن چیییی میییشد؟؟؟

 
2_هر پسری یک هفته اول دوستی به خواستگاری میرفت پس در این صورت دوران خوش دوستی و استرس قرار و تلفن از بین میرفت. 

 

 
3_فشار بر روی دختران برای قبول شدن در دانشگاه بیشتر میشد....کار به گیس و گیس کشی کشیده میشد.

 

 
4_بوی ترشی کشور رو بر میداشت لذا برای شهرداری مشکلاتی زیادی به وجود میومد.

 

 

 

 

 

5_ازدواج برای دختران تبدیل به ارزو و رویا یه شبانه میشد (البته الانم هستا).

 

 

 
 
6_برای گرفتن گل از دست عروس خین و خین ریزی راه میافتاد.
 
 
7_مانتوها تنگ تر جورابها کوتاه تر و شلوارها برموداتر میشد.

 
8_شوهر مسه قند و شکر کوپنی میشد وبرای گرفتن اون صفهای طولانی بوجود میومد.
 

 

 

 

نتیجه گیری : پس نتیجه میگیریم که اگه پسرا همین طوری بیجنبه بمونن هم واسه دخترا بهتره هم واسه تمدن بشری.

 

 

/ 1 نظر / 9 بازدید
فرشته عاشق

همچین میگی انگار 1267 تا دختر در ازای هر یه دونه پسر وجود داره.