شعر عاشقانه

یک بوسه ز لب های تو در خواب گرفتم

 گویی که گل از چشمه مهتاب گرفتم

هرگز نتوانی که ز من دور بمانی

چون عکس تو را در دل خود قاب گرفتم

 

 

 

 

،عمـــیق تـرین درد در زندگی مردن نیست
.بلکه پنهان کردن قلبی است که به اسفناک تـرین حالت شکسته شده
،عمـــیق تـرین درد در زندگی مردن نیست
.بلکه نداشتن شانه های محکمی است که بتوانی به آن ها تکیه کنی و از غم زندگی برایش اشک بریزی
،عمـــیق تـرین درد در زندگی مردن نیست
.بلکه ناتمام ماندن قشنگتـرین داستان زندگی است که مجبوری آخرش را با جدائی به سرانجام رسانی
،عمـــیق تـرین درد در زندگی مردن نیست
.بلکه نداشتن یک همراه واقعی است که در سخت تـرین شرایط همدم تو باشد
،عمـــیق تـرین درد در زندگی مردن نیست
.بلکه به دست فراموشی سپردن قشنگ تـرین احساس زندگی است
،عمـــیق تـرین درد در زندگی مردن نیست
.بلکه یخ بستن وجود آدم ها و بستن چشمها است.....

 

 

نگات قشنگه ولیکن یه کم عجیب و مبهمه

من از کجا شروع کنم دوست دارم یه عالمه

من و گذاشتی و بازم یه بار دیگه رفتی سفر

نمی دونم شاید سفر برای دردات مرهمه

تا وقتی اینجا بمونی یه حالت عجیبیه

من چه جوری واست بگم بارون قشنگ ونم نمه

هوای رفتن که کنی واسه تو فرقی نداره

اما به جون اون چشات مرگ گلای مریمه

آخرشم دق می کنم تا من و دوست داشته باشی

مردن که از عاشقیه یک دفعه نیست که کم کمه

من نمی دونم تو چرا اینجور نگاهم می کنی

زیر نگاه نافذت نگاه عاشقم خمه

می پرسم از چشمای تو ممکنه اینجا بمونی ؟

می خندی و جواب می دی رفتن من مسلمه

برو به خاطر خودت اما به من قول بده

هرجای دنیا که بری دیگه نشو مال همه

رسمه که لحظه ی سفر یادگاری به هم می دن

قشنگ ترین هدیه ی تو تو قلب من یه مشت غمه

شاید این و بهم دادی که همیشه با من باشه

حق با تو،تو راست می گی غمت همیشه پیشم

دیدی گلا شب که میشه اشکاشونو رو پاک می کنن

یادت باشه چشم منم همیشه غرق شبنمه

تو می ری و اسم من واز رودلت خط می زنی

اسم قشنگ تو ولی همیشه هرجا یادمه

چشمای روشنت یه کم کاش هوای من رو داشت

تنها توقعم فقط یه بار جواب نامه

اگه یه روزاگه یه روز بقض گلوت و فشرد بهت قول نمی دم که می خندونمت ولی می تونم با هات گریه کنماگه یه روز نخواستی بمونی حتما خبرم کن قول می دم ازت نخوام بمونی ولی ازت می خوام زود برگردیاگه یه روزسراغم و گرفتی و ازم خبری نشد سری بهم بزن احتما لا بهت احتیاج دارماگه یه روز ترسیدم که از دستت بدم برای دلخشیم بهم بگو تا ابد با منیاگه یه روز رفتی و بر نگشتی بهت قول نمی دم که منتظرت میمونم اما وقتی اومدی یه شاخه گل رو قبرم بذاردر آغوشم بگیر و بگذار گرمی دستت را حس کنممرا ببوس تا با هر بوسه ات جانی دوباره بگیرمنگا هم کن و التما سم را در چشمانم بخوانبخوان که بودنت را فریاد می ز نندبخوان که بدون تو می میرندبخوان که جز تو کسی را ندارندبخوان که چقدر دو ستت دارند

 

 

عکس های جدید عاشقانه با شعر فارسی (کارت پستال)

 

عکس های جدید عاشقانه با شعر فارسی (کارت پستال)

 

عکس های جدید عاشقانه با شعر فارسی (کارت پستال)

 

عکس های جدید عاشقانه با شعر فارسی (کارت پستال)

  

 

/ 1 نظر / 12 بازدید
غریبه

قشنگ بودن آقای تنبل خان[چشمک][گل]