نظر جالب یک ریاضیدان درباره زن و مرد

 

نظر جالب یک ریاضیدان درباره زن و مرد


      روزی از دانشمندی ریاضیدان  نظرش را درباره زن و مرد  پرسیدند.

     جواب داد:

    اگر زن یا مرد دارای ( اخلاق) باشند پس مساوی هستند با عدد یک =1
     اگر دارای (زیبایی) هم باشند پس یک صفر جلوی عدد یک میگذاریم =10
    اگر (پول) هم داشته باشند دوتا صفر جلوی عدد یک میگذاریم =100
    اگر دارای (اصل و نصب) هم باشند پس سه تا صفر  جلوی عدد یک میگذاریم =1000

   
   ولی اگر زمانی عدد یک رفت (اخلاق) چیزی به جز صفر باقی نمی ماند و صفر هم
   به تنهایی هیچ نیست ، پس آن انسان هیچ ارزشی نخواهد داشت.

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
زیــبــا جـــونـــ

سلام دوست عزیز خوبی؟! میگم من آپم حتما به وبلاگم سر بزن،یه خبر داغ دارم یه خبر داغ دارم [نیشخند] بدو بیاها! کارت دارم،اومدی حتما هم عضو شو تا بفهمی [نیشخند][قلب] منتظرتم!!!