سوال هوش مخصوص دختر ها

:چند بار سعی کنید قبل ازاینکه جواب را ببینید

.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
نتونستی پیداش کنی؟
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

.
اشکال نداره،رفته زیر آب.

اومد بیرون،خبرت میکنم

 

/ 3 نظر / 3 بازدید
فرشته عاشق

[نیشخند] جوابی که به قبلی دادی خنده دار بود ولی خیلی بی مزه تشریف داری جناب. خودتو مسخره کن آق پسر

ایمان

امیر فرشته کیه ازش خوشم اومده[خجالت] چه قدر باحاله[خنده]