/ 6 نظر / 3 بازدید
طناز

[خنده][خنده]خیلی جالب بود دستت درد نکنه[خنده][خنده]

هانیه

[نیشخند][نیشخند][خنده][خنده][قهقهه]

بهاره

[خنده][نیشخند][اوغ][خنده][خنده]

ساناز/اصفهان

هه هه هه هه هه هه هه هه هه هه هه هه هه هه هه هه هه هه [قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][دست][دست][دست][دست][دست]وای مردم از خنده