اینگونه نگاه کن

خانه را به آرامشش نه به اندازهاش

اتومبیل را به
کارائیش نه به مدلش

غذا را به
کیفیتش نه به کمیتش

درس را به
استادش نه به سختیش

دانشمند را به
علمش نه به مدرکش

مدیر را به
عملکردش نه به جایگاهش

نویسنده را به
باورهایش نه به تعداد کتابهایش

شخص را به
انسانیتش نه به ظاهرش

دل را به
پاکیش نه به صاحبش

جسم را به
سلامتش نه به لاغریش

سخنان را به عمق
معنایش نه به گویندهاش

/ 1 نظر / 4 بازدید
هانیه

سلام شما با افتخار لینک شدید.شما میتونید منو با عنوان سرزمین ارزوها لینک کنید[گل]