خطای مغر

نظر

 

 

در این شکل شما سه تصویر می بینید. تصویر وسط مشکی و تصاویر چپ و راست رنگی. تصویر راست از راست به چپ می چرخد و تصویر چپ از چپ به راست. نکته جالب این است که اگر تصویر مشکی وسط را همزمان با یکی از تصاویر چپ یا راست نگاه کنید با همان تصویر و به همان جهت می چرخد

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
دوستان تنها

سلام مطلب جالبی بود...............[قلب][گل] موفق باشی[گل]