نتایج ازدواج کردن آقایان

 

قبل از ازدواج  : استراحت مطلق بی جر و بحث
بعد از ازدواج  : کار کردن در شرایط سخت
نتیجه اخلاقی : ورزیده شدن

 
 
قبل از ازدواج : دید و بازدید از اماکن تفریحی
بعد از ازدواج  : سر زدن به فامیل خانوم
نتیجه اخلاقی : صله رحم
 
 
قبل از ازدواج : آموزش گیتار و سنتور و غیره
بعد از ازدواج : آموزش بچه داری و شستن ظرف
نتیجه اخلاقی : همدردی با مردها
 

قبل ازازدواج  : گرفتن پول تو جیبی
بعد از ازدواج : دادن کل حقوق به خانوم
نتیجه اخلاقی : مستقل شدن
 

قبل ازازدواج : ایستادن در صف سینما و استخر
بعد ازازدواج  : ایستادن در صف شیر و گوشت
نتیجه اخلاقی : آموزش ایستادگی
 

قبل ازازدواج : رفتن به سفرهای هفتگی
بعد از ازدواج  : در حسرت رفتن به پارک سر کوچه
نتیجه اخلاقی : امنیت کامل.
 
 
/ 0 نظر / 4 بازدید