ویژه گی های پسر خوب

۱ـ  دوست دختر نداشته باشه

۲ـ  دوست دختر نداشته باشه 

۳ـ  دوست دختر نداشته باشه 

۴ـ  دوست دختر نداشته باشه 

چون دوست دختر

 بنای اولیه منحرف شدن این گل های پاک است

 

 

/ 2 نظر / 11 بازدید
نينا

كي ها ميخورن از ......... جواب بدن[لبخند][لبخند][لبخند]

عزییییییییییییی